Byggkonsult i Täby

Nu har vi beslutat oss att anställa Orgona Byggkonsult i Täby som ska hjälpa oss med lite detaljer kring vårt byggprojekt som vi dragit igång med. De är ett företag med en väldigt stor kompetens och en lång erfarenhet med konsultuppdrag. Vad för tjänster arbetar de med då? Undrar ni säkert och det ska jag nämligen skriva till er nu. Som exempelvis kan de hjälpa till med ansökan om bygglov, de kan upprätthålla entreprenadkontrakt, administrativa föreskrifter och byggnadsbeskrivningar, de arbetar även med upphandlingar av byggnadsarbeten, projektledning av byggnadsentreprenader, fuktskadeutredningar med åtgärdsförslag, samt mycket mer. Ni kan läsa mer om detta företag på deras hemsida om ni vill ha mer information om dem. Jag skulle verkligen rekommendera dem. De är verkligen så trevliga samt så har de även mycket bra referenser.